สนใจจะขอซื้อหุ้น เราจะต้องทำอย่างไร...

ทั้ง 2 ตลาด (SET กับ MAI)จะมีการคำนวณดัชนีแยกตารางกัน แต่ถ้าผู้ลงทุนมีบัญชีการซื้อ-ขายหุ้นในตลาด SET อยู่แล้วก็สามารถจะซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในตลาด MAIผ่านบัญชีที่มีอยู่เดิมได้เช่นกัน

จากบทข้างต้นที่กล่าวมาเราได้รู้แล้วว่าบริษัทที่เขาพร้อมจะเปิดขายหุ้นให้เราล้วนแล้วแต่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ คราวนี้ถ้าเราสนใจจะขอซื้อหุ้น เราจะต้องทำอย่างไร...คำตอบ คือ เราไม่สามารถเดินเข้าไปตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอซื้อหุ้นได้ครับ เราจะต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือที่เราได้ยินคุ้นหูกันดีว่า "โบรกเกอร์(Broker)" ซึ่งก็คือ "บริษัทหลักทรัพย์" นั่นเองบริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ (Broker)

 

โบรกเกอร์ หรือที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆ จนติดปากว่า "โบรกฯ"

จะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเรากับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเราจะต้องเข้าไปขอเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ เพื่อไว้ใช้สำหรับการซื้อ-ขายหุ้นเอกสารที่ใช้ในการสมัครเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้นเมื่อตัดสินใจเลือกโปรกเกอร์ได้แล้ว ก็สามารถโทรติดต่อเพื่อขอสมัครเปิดบัญชีได้เลยครับ

 

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครประกอบด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(ผู้เปิดจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

4. เอกสารที่ต้องกรอกเพิ่มเติม (ทางโบรกเกอร์จะเตรียมไว้ให้)

ประเกทบัญชีซื้อ-ขายหุ้น การเลือกเปิดบัญชีมี 2 แบบ คือ Cash กับ Cash Balance บัญชี Cashสำหรับบัญชีประเภทนี้จะได้วงเงินการซื้อหุ้นจากโบรกเกอร์ โดยเราสามารถสั่งซื้อไปก่อน แล้วค่อยจ่ายให้เขาเต็มจำนวนด้วยเงินสด หรือจ่ายโดยการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติก็ได้ยกตัวอย่างเช่น คุณเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์แล้วเขาให้วงเงินคุณมา100,000 บาท คุณก็จะสามารถสั่งซื้อหุ้นได้ในวงเงิน 100,000 บาทสล็อต ออนไลน์เมื่อคุณทำการซื้อหุ้นมูลค่าเท่าไรก็ตาม(ภายใต้วงเงินที่คุณได้รับ) คุณจะ ต้องจ่ายเงินให้กับโบรกเกอร์ในอีก 3 วันทำการ (เรียกว่า T+3 => ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 34) โดยการจ่ายสามารถจ่ายด้วยเงินสดหรือแจ้งความจำนงให้ โบรกเกอร์ตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารของเราแบบอัตโนมัติก็ได้

บัญชี Cash Balance บัญชีนี้คุณจะต้องโอนเงินเข้าไปฝากไว้กับโบรกเกอร์ก่ยน โดยถือเป็นการจำกัดวงเงินการซื้อของคุณไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการซื้อหุ้น เงินที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ก็จะถูกหักเพื่อชำระค่าหัน (เงินที่ถูกโอนไปฝากไว้ที่โบรกเกอร์ในช่วงที่ยังไม่ใด้นำไปชำระค่าหุ้น ทางโบรกเกอร์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ด้วยครับ) พูดง่ายๆ ก็คือ "โอนเงินไปฝากไว้ก่อนสล็อต ออนไลน์

 แล้วถึงจะสั่งซื้อหุ้นได้"

ปล. วงเงินขั้นต่ำของการเริ่มเล่นหุ้น คือ 5,000 บาท โดยในกรณีของ Cash Balance คุณก็เพียงโอนเงินเข้าไปฝากไว้ที่โบรกเกอร์5,000 บาท จากนั้นก็เริ่มท่าการซื้อ-ขายหุ้นได้เลยครับ

ค่านายหน้า (COMMISSION) หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ในการตัดสินใจเริ่มซื้อ-ขายเราต้องเลือกก่อนว่า เราจะ "สั่งซื้อ-ขายหุ้นด้วยตัวเอง" หรือ "สั่งซื้อ-ขายผ่านเจ้าหน้าที่ของโบรกเกอร์ที่เราเปิดบัญชี (เรียกกันทั่วไปว่า มาร์เก็ตติ้ง) กรณีสั่งซื้อ-ขายหุ้นด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ ข้อดี ประหยัดค่าคอมมิชชั่น, สะดวก, รวดเร็ว เรารับผิดชอบเอง ข้อเสียเมื่อเกิดการคีย์ผิดพลาดเรารับผิดชอบเอง

การมีนายหน้าคอยจัดการให้สะดวกก็จริงแต่ก็มีราคาที่ต้องจ่าย ค่านายหน้าถือเป็นค่าจัดการและดำเนินการ โดยที่เราไม่ต้องไปทำเอง

 

 

เข้าสู่ระบบ  
รับเครดิตฟรี
สมัครสมาชิก