นมสวรรค์ต้น

นมสวรรค์ต้น Clerodendrum smitinandii Moldenke

 ชื่ออื่น ไฟเดือนท้า นมสวรรค์ต้น เป็นพรรณไม้หายากถิ่นเดียวของ นมสวรรค์ต้นเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้น ไทยในสกุลนมสวรรค์หรือพนมสวรรค์ มีชื่อระบุชนิด ที่ระดับความสูง 800- 1,000 ม. เฉพาะในเขตรักษา smitinandii ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยคาว และอุทยานแห่งชาติเขา ดร.เต็ม สมิตินันทน์ บรมครูทางด้านการสำรวจพรรณไม้ คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นพรรณไม้อีกชนิดหนึ่งที่ ของไทย พรรณไม้สกุลนี้ ในเมืองไทยมีมากกว่า 20 คนไทยควรเร่งขยายพันธุ์ให้มีต้นกล้าจำนวนมากขึ้น แล้ว ชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ นางแย้ม นมสวรรค์ เท้ายาย- หม่อม ระย้าแก้ว เป็นพรรณไม้ในสกุลที่มีคอกสวยงาม นำไปปลูกอนุรักษ์เป็นกลุ่มหรือเป็นแปลงใหญ่ในพื้นที่ ระดับสูงที่มีอากาศหนาวเย็น มีความชื้นสูง และได้รับ มีทั้งที่คอกหอมและไม่หอม ทั้งนี้นักพัฒนาพรรณไม้ แสงแคคมากเต็มที่ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ ช่วย ควรมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ทนร้อน และทนแล้งได้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับและไม้คอก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากยังไม่มีในพื้นที่ อื่นๆ ของประเทศ และทนทานต่อลมแรงได้ดี ในกระถางได้

 

ลักษณะของนมสวรรค์ต้น

 

กลีบเลี้ยงสีแคง ดอก เป็นช่อแบบช่อแยกแขนงแกมช่อเชิงหลั่น ออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงสีแดงรูประฆัง ปลายแยก เป็นกลีบแหลม 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 3.5-5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีขาว มีก้าน เกสรเพศผู้และเพศเมียสีขาวยื่นยาวพ้นตัวดอก ผล สุกสีดำ กลีบเลี้ยงติดทน สีแคง เมล็ด ขนาคเล็ก สีคำ ในส่วนของนักวิชาการหรือนักวิจัย ก็ควรเร่ง ศึกษาการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน เนื่องจากนม- สวรรค์ต้นเป็นพรรณไม้ที่มีอยู่เฉพาะในประเทศไทย จึงควรมีการศึกษาเพื่อให้คนไทยสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้มากที่สุด และควรร่วมมือกันพัฒนาให้เป็น พรรณไม้เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนไทย ต่อไปในอนาคต นมสวรรค์ต้น เป็นพรรณไม้เพียงชนิดเดียวใน สกุลนมสวรรค์ที่มีลักษณะเป็นไม้ต้น มีกิ่งก้านเหนียว ส่วนพรรณไม้อื่นๆ ที่เหลือจะเป็นไม้พุ่ม ทั้งพุ่มเล็ก พุ่มใหญ่ และมีกิ่งก้านเปราะฉีกหักง่าย ลักษณะใบของ นมสวรรค์ต้นจะมีความหนา เหนียวสล็อต ออนไลน์ สีเข้มมากขึ้นเมื่ออยู่ใน ที่ร่มและมีลมพัดรุนแรง รวมทั้งแตกใบจำนวนมากขึ้น เพื่อปรับตัวสู้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ลักษณะพรรณไม้ ต้น เป็นไม้ต้นขนาคเล็ก สูง 3-7 ม. เปลือกสี น้ำตาลแกมดำ กิ่งแก่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กน้อย ทรงพุ่ม กลมโปร่ง ใบ เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปรีแกมรูป ขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-15 ชม. เส้นแขนงใบ 4-8 คู่ เนื้อใบคล้ายแผ่นหนังเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ดอกตูม ดอกบาน การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง ไม่มีขน

พุดสี

 

พุดสี ดอกของพุดสีมีลักษณะคล้ายคลึงกับพุดชนิดอื่นๆ Gardenia tubifera Wall. ที่อยู่ในสกุลเดียวกัน และมีสีเหลืองคล้ายคลึงกัน แต่พุดสี ชื่ออื่น พุดป่า มีขนาดของดอกเล็กกว่าและมีขอบกลีบเวียนซ้อนเกย ก่อนหน้านี้ พุดสี มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่า พุดป่า กันมากกว่า พุดสีชอบขึ้นกระจายอยู่บริเวณน้ำกร่อย กระทั่งในปี 2544 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นพุดสีตามที่ ชายทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ระดับต่ำในภาคใต้ ทั้งชายฝั่ง ระบุอยู่ในหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย พุดชนิดนี้ ตะวันตกและชายฝั่งตะวันออก โคยเฉพาะในบริเวณที่ จำแนกออกจากพุดชนิดอื่นที่อยู่ในสกุลเดียวกันได้ง่าย เป็นป่าชายเลน จังหวัคที่พบมากได้แก่ กระบี่ พังงา เนื่องจากเมื่อผลแก่จะแตกแบะออก เปลือกผลค้านในมี นอกจากนั้นยังพบบริเวณชายทะเลในภาคตะวันออก สีแดงเข้ม ต่างจากพุดที่อยู่ในสกุลนี้ทั้งหมดซึ่งจะมีผล ที่จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี นอกจากนี้ยังพบบริเวณ รูปรีคล้ายคลึงกัน และมีขนาคยาวประมาณ 3-4 ซม. ริมน้ำตก ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นพื้นที่ระดับ เหมือนๆ กัน แต่เมื่อแก่แล้วจะไม่แตกออกเหมือนกับ สูงถึง 600 ม. อันผิดไปจากวิสัยของพรรณไม้ชนิคนี้ ที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำกร่อย หดล้

 

ลักษณะของพุดสี

 

พุดสีเป็นพรรณไม้ในวงศ์ Rubiacece สกุล Gardinia เช่นเดียวกับพุดชนิดอื่นๆ แต่พุดสีจะเป็น พรรณไม้ที่เจริญเติบโตช้าที่สุด และทรงพุ่มก็มีขนาค เล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน เช่น คำมอกหลวง รักนา ผ่าค้าม พุด และพุดภูเก็ต แต่พุดสี ก็มีลักษณะเด่นคือออกคอกตลอดปี จึงเหมาะที่จะปลูก เป็นไม้ประคับโชว์ทรงพุ่ม ไม้กระถาง และไม้ดอก ลงแปลงประดับสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ในอดีต คนนิยมนำไม้ในสกุลพุดมาทำหวี ด้วยมี ลักษณะพรรณไม้ ความเชื่อที่ว่า หวีที่ทำจากไม้พุดเมื่อนำมาหวีผมแล้วผม ต้น ไม้ต้นขนาคเล็ก สูง 3-5 ม. แตกกิ่งมาก ทรง จะดกคำ โคยอ้างว่าไม้พุดนี้จะไม่สร้างประจุไฟฟ้าซึ่งจะ พุ่มแผ่กว้าง กิ่งโน้มลงต่ำ เปลือกสีเทาอมขาว มีช่อง ช่วยให้เส้นผมมีสีดำขึ้น อยู่ได้นานมากขึ้น หรือเท่ากับ อากาศเป็นตุ่มขนาคเล็กทั่วไป เนื้อไม้เหนียว ช่วยป้องกันผมหงอกได้ช้าลง แต่จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มี ใบ ใบเคี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่กลับ กว้าง การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ การตัดไม้พุดเพื่อนำมา 5-8 ซม. ยาว 10-15 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่ง ทำหวีจึงเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับ เรียวแหลม ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่ม การปลูกเป็นไม้ประดับและจำหน่ายซึ่งมีมูลค่ามากกว่า สาก และมีเส้นกลางใบนูน ดอก เดี่ยว โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด มีสี เปลือกผลแตกออก เหลืองนวลยาว 6-7 ซม. ปลายแยกเป็นกลีบ 6-8 กลีบ เป็นสีแคง ส่วนใหญ่มี 7 กลีบ แต่ละกลีบรูปไข่กว้าง 2 ชม. ยาว 2.5 ซม. เรียงวนช้าย เมื่อบานใหม่ๆ มีสีเหลืองนวล ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม ดอกบานมีเส้นผ่า- ศูนย์กลาง 4-6 ชม. ออกดอกตลอดปีและมีดอกดกช่วง เดือนมีนาคมถึงเมษายน ผล รูปกลมแป้น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 ชม. ยาว 3.5 ชม. ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ แตกเป็นแผ่น แบน เปลือกผลค้านในสีแคงเข้ม มีเมล็ดมาก การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง ปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ผลอ่อนสีเขียว

เข้าสู่ระบบ  
รับเครดิตฟรี
สมัครสมาชิก