บทความที่เราเตรียมใว้ให้คุณ

November 29, 2021
กิริยาแห่งความคิด

ซึ่งจะเปรียบเทียบให้เห็น อย่างเช่นว่า เมื่อเราเดินไปในสถานที่ ชุมชน แล้วสายตาเรามองไปไกลๆ ไปเห็นสิ่งหนึ่งกำลังเข้ามา ในช่วงที่ตา เราเห็นนั้น นี้เป็นเพียงกายประสาทที่ส่งเข้าไปสู่จิตว่า มีสิ่งหนึ่งกำลังเข้ามา ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงที่เกิดเร็วมาก เรียกว่า ชวนะ แห่งจิต เร็วมากกว่า วินาทีด้วยซ้ำ ซึ่งตอนนี้ความคิดยังไม่เกิดขึ้น พอเราเห็นชัดขึ้นก็จะมี ความรู้สึกว่า เป็นผู้หญิง หรือเป็นผู้ชาย นี้เรียกว่าความคิดได้เกิดขึ้นมา แล้ว คือความคิดว่า สิ่งนั้นเป็นคน สิ่งนั้นเป็นหญิง และเป็นชาย เพียงแค่ เรามีความคิดว่าเป็นหญิงและชายเท่านั้น เป็นสภาพแห่งความคิดที่เป็น ธรรมชาติ และธรรมดา ของความปกติเท่านั้น เมื่อความคิดที่เกิดมาจากการจดจำที่เรียกว่าสัญญา ก็จะทำให้เรา รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นอะไร และในขณะที่เรามองออกเป็นหญิงและชาย คราวนี้ความนึกคิดก็จะพาให้เราเกิดความปรุงแต่งขึ้นมา ความคิดเป็น ธรรมชาติ แต่ความปรุงแต่งนี้จะมีความทุกข์และสุข ความพอใจและไม่ พอใจเพิ่มเข้ามา เช่นเมื่อเราเห็นว่าเป็นหญิงชายแล้ว ความปรุงแต่งก็จะ เข้ามาช้อนเพิ่มอีก จากที่คิดธรรมดาว่าเป็นหญิงเป็นชาย จิตก็จะปรุงแต่ง ต่อไปอีก เราชอบหรือเกลียด เรา

Read More
November 29, 2021
บทนิยามแห่งความคิด

ความว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไร อะไรคือความคิด อะไรเป็นเหตุให้ต้องคิด ความคิดมาจากไหน ทำไมคนเราจะต้องคิด คิดแล้วได้อะไร คิดแล้วเสียอะไร ไม่ต้องคิดได้หรือไม่ แล้วจะดับความคิดได้อย่างไร สารพันแห่งคำถามที่ได้เกริ่นมานี้ เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลาย อาจจะเคย คิดตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ้าง ซึ่งบางคราวเราก็หาคำตอบได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถูกบ้าง ผิดบ้าง สุดแท้ แต่ว่าเราจะหาคำตอบมาอธิบายกับตนเองว่าเช่นไร ในหนังสือเล่มนี้ท่านทั้งหลาย จะได้เข้าใจ และได้ศึกษา ค้นคว้า ใน ความแห่งความคิด ว่าความคิดนั้นมีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตเราบ้าง คิดอย่างไรให้เป็นสุข และ คิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ หรือ คิดอย่างไรจึงเป็นทุกข์บทนิยามแห่งความคิด ความว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไร อะไรคือความคิด อะไรเป็นเหตุให้ต้องคิด ความคิดมาจากไหน ทำไมคนเราจะต้องคิด คิดแล้วได้อะไร คิดแล้วเสียอะไร ไม่ต้องคิดได้หรือไม่ แล้วจะดับความคิดได้อย่างไร สารพันแห่งคำถามที่ได้เกริ่นมานี้ เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลาย อาจจะเคย คิดตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ้าง ซึ่งบางคราวเราก็หาคำตอบได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถูกบ้าง ผิดบ้าง สุดแท้ แต่ว่าเราจะหาคำตอบมาอธิบายกับตนเองว่าเช่นไร ในหนังสือเล่มนี้ท่านทั้งหลาย จะได้เข้าใจ และได้ศึกษา ค้นคว้า ใน ความแห่งความคิด ว่าความคิดนั้นมีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตเราบ้าง คิดอย่างไรให้เป็นสุข และ คิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ หรือ คิดอย่างไรจึงเป็นทุกข์

Read More
November 28, 2021
โมลีสยาม

โมลีสยาม Recvesia pubescens Mast, var. siamensis (Craib) Anthony ชื่ออื่น พรรณไม้คอกหอมที่มีชื่อโดคเด่นเป็นสง่าว่า โมลี- สยาม และมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่มีคำระบุชื่อพันธุ์ (var.) ว่า siamensis นี้ ได้ถูกตั้งขึ้นให้เป็นเกียรติแก่ประเทศ ไทยในการสำรวจพบครั้งแรกโดยหมอคาร์ ชาวไอริช เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2465 ที่อำเภอด่านช้าย จังหวัด เลย ในระดับความสูง 1,300 ม. โมลีสยามเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย ขึ้นอยู่เฉพาะ แห่งในป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000- 1,500 ม. มีกระจายพันธุ์อยู่ในจังหวัดเลย นครนายก กาญจนบุรี และเพชรบุรี โดยจะออกคอกระหว่างเดือน สิงหาคมถึงอันวาคม ถือเป็นอีกหนึ่งพรรณไม้ที่หายาก และขยายพันธุ์ได้ยาก เนื่องจากการขยายพันธุ์ โมลีสยามยังสามารถกระทำได้เพียงการเพาะกล้า วิธีเดียว ส่วนการขยายพันธุ์วิธีอื่นยังกระทำไม่ได้ผล อีกทั้งต้นกล้าของโมลีสยามยังเจริญเติบโตได้ไม่ดี ในสภาพพื้นราบ เป็นพรรณไม้ที่ไม่ค่อยปรับตัว และ เจริญเติบโตช้า ดังนั้นใครที่สนใจอยากขยายพันธุ์ โมลีสยาม จึงควรแยกปลูกต้นกล้าและบำรุงรักษา เป็นการเฉพาะบนพื้นที่ระดับสูงและมีอุณหภูมิต่ำสล็อต ออนไลน์ โมลีสยามถือเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพที่จะปลูก เป็นไม้ประดับ หรือไม้โชว์ทรงพุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ระดับสูงที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์ป่า หรือพื้นที่อนุรักษ์ตันน้ำ นอกจากนั้น การนำ โมลีสยามไปปลูกในลานกว้างเป็นกลุ่มหรือเป็นแปลงจะ ทำให้โมลีสยามมีความโดดเด่นในช่วงที่ออกดอก สามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ และใช้ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดี

Read More
November 28, 2021
โมกราชินี

โมกราชินี Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk ชื่ออื่น - โมกราชินี เป็นไม้ถิ่นเดียวของไทย อยู่ในวงศ์ Apocynaceae พบกระจายอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัด โมกราชินี เป็นพรรณไม้ในสกุลโมกบ้านที่มีคำ นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี และสระแก้ว ระบุชนิด sirikitiae ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ- โคยจะขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ยๆ ที่แล้ง ระดับความสูง พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำรวจพบครั้งแรก ประมาณ 100 ม. มีฤดูคอกบานอยู่ในช่วงเดือน โคย Dr.David Middleton ชาวอเมริกัน ร่วมกับ มกราคมถึงกุมภาพันธ์ ส่วนต้นที่นำมาปลูกเลี้ยง นายธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์. หากได้รับความชื้นอยู่ตลอดเวลาจะทยอยให้คอกจนถึง 2544 จากบนเขาหินปูนในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัค เดือนเมษายน คอกโมกราชินีจะบานเพียงวันเดียวแล้ว โรย แต่จะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน สระบุรี

Read More
November 27, 2021
นมสวรรค์ต้น

นมสวรรค์ต้น Clerodendrum smitinandii Moldenke
ชื่ออื่น ไฟเดือนท้า นมสวรรค์ต้น เป็นพรรณไม้หายากถิ่นเดียวของ นมสวรรค์ต้นเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้น ไทยในสกุลนมสวรรค์หรือพนมสวรรค์ มีชื่อระบุชนิด ที่ระดับความสูง 800- 1,000 ม. เฉพาะในเขตรักษา smitinandii ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยคาว และอุทยานแห่งชาติเขา ดร.เต็ม สมิตินันทน์ บรมครูทางด้านการสำรวจพรรณไม้ คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นพรรณไม้อีกชนิดหนึ่งที่ ของไทย พรรณไม้สกุลนี้ ในเมืองไทยมีมากกว่า 20 คนไทยควรเร่งขยายพันธุ์ให้มีต้นกล้าจำนวนมากขึ้น แล้ว ชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ นางแย้ม นมสวรรค์ เท้ายาย- หม่อม ระย้าแก้ว เป็นพรรณไม้ในสกุลที่มีคอกสวยงาม นำไปปลูกอนุรักษ์เป็นกลุ่มหรือเป็นแปลงใหญ่ในพื้นที่ ระดับสูงที่มีอากาศหนาวเย็น มีความชื้นสูง และได้รับ มีทั้งที่คอกหอมและไม่หอม ทั้งนี้นักพัฒนาพรรณไม้ แสงแคคมากเต็มที่ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ ช่วย ควรมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ทนร้อน และทนแล้งได้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับและไม้คอก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากยังไม่มีในพื้นที่ อื่นๆ ของประเทศ และทนทานต่อลมแรงได้ดี ในกระถางได้

Read More
November 27, 2021
ตำหยาวผลตุ่ม

ตำหยาวผลตุ่ม Alpbonsea boniana Finet & Gagnep ชื่ออื่น กล้วยค่าง ตำหยาวผลตุ่ม เป็นพรรณไม้ในวงศ์ Annonacede หรือวงศ์กระดังงา มีเขตกระจายพันธุ์ และถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ส่วน ต่างประเทศพบที่ภูมิภาคอินโคจีน ขึ้นในป่าดิบชื้นและ ตำหยาวผลตุ่ม เป็นพรรณไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงาม ป่าดิบแล้งที่มีเรือนยอดแน่นทึบ ระดับความสูง รูปทรงสามเหลี่ยม หรือที่เรียกว่า รูปกรวยคว่ำ แตกกิ่ง 200-600 ม. ออกคอกและผลเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม จำนวนมากขนานกับพื้นดิน มีใบหนาเป็นมันสีเขียวเข้ม ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในสถานภาพพืชหายาก เหมาะที่จะปลูกเป็นพรรณไม้ประคับในงานจัดภูมิทัศน์ ตามสวนสาธารณะ ปลูกในสนามกอล์ฟ สนามของ ส่วนราชการ โรงเรียนหรือสำนักงานของภาคตะวันออก- เฉียงใต้ที่มีฝนตกชุก มีปริมาณน้ำฝนแผ่กระจายเกือบ ตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่ต้องการความชื้นสูง จึงจะเจริญเติบโตได้ดี ตำหยาวผลตุ่มชอบดินร่วนระบายน้ำดี หากนำไป ปลูกในดินเหนียวที่มีการระบายน้ำต่ำจะแสคงอาการ ชะงักการเจริญเติบโต และมีอัตราการเจริญเติบโต ช้ามาก แตกกิ่งน้อย แตกใบอ่อนช้า ใบแก่มีสีค่อนข้าง เหลือง อาการดังกล่าวแก้ได้โคยช่วยทำทางระบายน้ำ ช่วยทำให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น ไม่ขังแฉะ และหากนำไป ปลูกในคินทราย ก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตช้ามาก เช่นกัน จึงต้องปรับปรุงดินปลูกให้มีความอุคมสมบูรณ์ มากขึ้น ด้วยการใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้นเป็นช่วงๆ แล้ว พรวนกลบ สำหรับต้นที่ปลูกแล้วมีอาการขอบใบแห้ง หรือปลายใบแห้งม้วนงอ เนื่องจากได้รับแสงแดดสล็อต ออนไลน์ รุนแรงจัด อากาศร้อนหรือแห้งแล้งมากเกินไป จึงต้อง ช่วยพรางร่มให้ ลดความร้อนลงและรน้ำเพิ่มความชื้น ให้มากขึ้น การพรวนโคนต้นและคลุมโคนต้นด้วยฟาง หรือหญ้าแห้งจะช่วยรักษาความชื้นในดินได้ดี คอก ออกเคี่ยว หรือเป็น กระจุก 1-3 ดอก คอกสีเหลืองอ่อนอมเขียว กลีบคอกวงในประกบกัน คล้ายรูปคนโท

Read More
November 26, 2021
มณฑาป่า

มณฑาป่า Magnolia garretti (Craib) V.S. Kumar ของไทยในป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,000-1,900 ม. ชื่ออื่น มณฑาดอย มะองนก ปอนาเดอ ในจังหวัคเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก ส่วนในต่างประเทศพบได้ที่มณฑลยูนนาน คนไทยส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับมณฑา ซึ่งเป็น ประเทศจีน และในเวียดนาม พรรณไม้ชนิดหนึ่งในสกุล Magnolia ที่มีคอกสวยงาม คอกสีม่วงแคงของมณทาป่าในบางครั้งก็สร้าง น่ารัก อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมหวานรวยรื่น เป็นที่ชื่นชอบ ความสับสนให้แก่นักสำรวจและจำแนกพรรณไม้ ของบรรดาผู้รักไม้คอกหอมทุกท่าน หากทว่าในราวป่า เนื่องจากยังมีมณฑาอีกชนิดหนึ่งที่มีคอกสีม่วงแคง บนเขาสูงทางภาคเหนือ ยังมีมณฑาอีกชนิดหนึ่งที่มี สล็อต ออนไลน์ และมีลักษณะดอกคล้ายคลึงกันมาก เรียกว่า มณฑา ดอกสีม่วงแดง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในเวลากลางคืน คอย พรรณไม้สองชนิคนี้มีกลีบ

Read More
November 26, 2021
พะยอม

พะยอม Shorea roxburghii G.Don
ชื่ออื่น กะยอม ขะยอม ขะยอมดง พยอมดง แดน เชียง เชี่ยว สุกรม พะยอมทอง ยางหยวก เมื่อครั้งที่สุนทรภู่เดินทางไปนมัสการพระแท่น- พะยอมเป็นไม้ที่ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทย คงรัง ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างทาง มาช้านาน เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่มีประโยชน์หลาก ท่านได้พรรณนาถึงความงามของดอก พะยอม ที่ หลาย ในค้านสมุนไพร เปลือกนำมาต้มน้ำดื่มเป็นยา ออกดอกเป็นพวงระย้า ส่งกลิ่นหอมระรื่นไว้อย่างน่า สมาน แก้ท้องเดินและลำไส้อักเสบ คอกเข้ายาหอม ประทับใจ "ระรวยรื่นชื่นหอมพะยอมสด บำรุงหัวใจ ลดไข้ ส่วนชาวสวนที่ทำน้ำตาลมะพร้าวสล็อต ออนไลน์ จะนำเปลือกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ที่รอง คันธรสโรยร่วงพวงเกสร น้ำตาลสดจากต้นมะพร้าวเป็นสารกันบูด เนื้อไม้นำมา ต้องพระพายชายช่ออรชร ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เสา รอด ตง พื้น ฝา และ แมลงภู่ฟอนเฝ้าเคล้าประคองชม ไม้หมอนรถไฟ แมลงภู่เป็นคู่ของบุปผา บุราณว่าเห็นจริงทุกสิ่งสม หญิงกับชายก็เป็นคู่ชู้อารมณ์ ชั่วปฐมกัปกัลป์พุทธันดรฯ"

Read More
November 25, 2021
สถานการณ์การอนุรักษ์ป่าไม้ไทย

สถานการณ์การอนุรักษ์ป่าไม้ไทยโดยรวม ณ ปัจจุบัน ความจริงที่เราต้องยอมรับคือ ป่าไม้ในเมืองไทยของเราคือหนึ่ง ในป่าเขตร้อนบนโลกใบนี้ที่ระบบนิเวศน์ถูกคุกคามมากที่สุด พื้นที่ป่าของ เราลดลงอย่างรวดเร็วจาก 53.3% เหลือเพียง 24% ในช่วงเวลา 44 ปี และถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้ยกเลิกการให้สัมปทานการทำไม้ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2532 หลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและภูเขาถล่มอันน่าสลดใจที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการช่วยชะลอการลดลงของ ป่าไม้ในระยะสั้นๆ เท่านั้น วิอีกอบกู้ผืนป่าของเราซึ่งเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันคือ นอกจากจะต้องพยายามปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่ป่าให้มากขึ้นแล้ว ยังต้องเร่งจัดหาข้อมูลเบื้องตันของพรรณพืชพื้นเมืองให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย เพราะจะ ทำให้เราได้รับรู้ถึงลักษณะของพืชและเขตการกระจายพันธุ์ในสภาพป่าต่างๆ สล็อต ออนไลน์ รวมไปถึงจำนวนประชากรและสถานะ ของพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชหายากหรือพืชถิ่นเดียว อันจะแปรมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรพืชของ ประเทศไทยด้วยความเข้าใจและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลดีจากความเข้าใจที่ได้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ เราไม่เนั้น ไปที่การปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวซึ่งไม่ว่าจะเป็นพรรณไม้พื้นเมือง เช่น ไม้สัก ไม้สน หรือพรรณไม้ต่างประเทศ เช่น ยูคาลิปคัส ที่แม้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จริง แต่หาได้มอบประโยชน์ในเชิงการนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพได้มากเท่าที่จำเป็นไม่ เนื่องจากป่าไม้ลักษณะนี้มีความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ต่ำ ทำให้สัตว์ที่จะ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีได้เพียงไม่กี่ชนิด หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งให้ข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่า อย่างมีคุณภาพ ที่ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุม แต่จะต้องฟื้นฟูระบนนิเวศน์ทั้งระบบไปพร้อมๆ กัน และที่สำคัญคือ ให้ข้อสังเกตในการคัดเลือกพรรณไม้ที่ปลูก ให้มีความหลากหลายและสอคกล้องกันกับ ดินฟ้าอากาศในท้องถิ่นนั้นด้วย

Read More
November 25, 2021
พรรณไม้ถิ่นเดียวและพรรณไม้หายาก

พรรณไม้ถิ่นเดียวและพรรณไม้หายาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อลูกหลานไทย พรรณไม้ที่รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ เป็นพืชหายาก (rare) และพืชถิ่นเดียว (endemic plant) ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าพืชเฉพาะถิ่นอันมีความหมายถึง พืช ชนิดที่พบขึ้นแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณภูมิศาสตร์ เขตใคเขตหนึ่งของโลกที่มีแนวเขตค่อนข้างจำกัด และ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางระบบนิเวศน์ เช่น เป็น เกาะโคคเคี่ยวกลางทะเลหรือมหาสมุทร ยอดเขาและ หน้าผาภูเขาหินปูน แอ่งพรุ ฯลฯ ถิ่นที่อยู่ดังกล่าวมีสภาพ จำกัดของสิ่งแวดล้อมหรือมีสภาพดินฟ้าอากาศเฉพาะแหล่ง (microclimate) ซึ่งพืชถิ่นเดียวของไทยหลายชนิดพบขึ้น เฉพาะบนภูเขาหินปูนหรือดินที่สลายมาจากหินปูน และ จากการประเมินจำนวนพืชถิ่นเดียวของไทยในเบื้องต้น พบว่ามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกันกับพืชถิ่นเดียวของ ประเทศใกล้เคียง ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีความหลากหลาย ของชนิดพันธุ์พืชอยู่ในลำคับสูงก็ตาม เพราะที่ตั้งของ ประเทศไทยอยู่ตรงบริเวณรอยต่อของเขตพฤกษาภูมิศาสตร์ ถึง 3 ภูมิภาคด้วยกัน ได้แก่ภูมิภาคอินเดีย-พม่า (Indo- Burmese) ภูมิภาคอินโคจีน (Indo-Chinese) และภูมิภาค มาเลเชีย (Malaysian) แต่จำนวนชนิดพืชถิ่นเดียวของเรา

Read More
November 24, 2021
มะขามแขก (Senna)

มะขามแขก (Senna)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alexandrina P. Miller (Cassia angustifolia Vahl)
วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE)
ชื่ออื่น มะขามแขก
ชื่อสามัญ Senna
ลักษณะพืช มะขามแขกเป็นไม้พุ่ม สูง o.๕-๑.๕ เมตร ใบ ประกอบคล้ายมะขามไทย แต่รูปร่างยาวเรียว และปลาย ใบแหลมกว่า ดอก ช่อออกที่ซอกใบตอนปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลือง ฝัก คล้ายถั่วลันเตา แต่ป้อมและแบนกว่า ฝักอ่อนมีสีเขียว ใส และเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อแก่
การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ดหยอดลงหลุม
ส่วนที่ใช้เป็นยา ใบเพสลาดที่เก็บก่อนมีดอก และฝักที่กำลังจะเริ่มเปลี่ยนจาก สีเขียวเป็นสีเหลือง ใบแห้งและฝักแห้ง
สารเคมีและสารอาหารที่สำคัญ ในใบและฝักมะขามแขก มีสารจำพวก "แอนทราควิโนน" หลายชนิด ที่สำคัญคือ Sennosides a and b, emodin และ rhein เป็นต้น สารแอนทราควิโนดังกล่าวจะออกฤทธิ์ กระตุ้นให้มีการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการอยากถ่าย
สรรพคุณทางยาและวิธีใช้
ㆍแก้อาการท้องผูก: ใช้ใบแห้ง ๑-๒ หยิบมือ (หนัก ๓ - ๑0 กรัม) หรือ ใช้ฝักแห้ง ๔ - ๕ ฝัก ชงน้ำร้อนทิ้งไว้ ๑o นาที หรือใช้วิธี บดเป็นผงชงน้ำดื่ม ใช้ดื่มก่อนนอน การรับประทานมะขามแขกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ ขาดธาตุโพแทสเซียมได้ จึงควรรับประทานโพแทสเชียมร่วม ไปด้วย หากใช้มะขามแขกนานๆ ติดต่อกัน อาจทำให้ระบบประสาท ที่ควบคุมการบีบตัวของลำไส้ถูกทำลายได้ หากไมใช้จะไม่ถ่าย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

Read More
November 24, 2021
มะเกลือ (Ebony Tree)

มะเกลือ (Ebony Tree)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros mollis Griff วงศ์ EBENACEAE
ชื่ออื่น มักเกลือ (ตราด), เกลือ, ผีเผา, มะเกีย, หมากเกือ, มาเกือ
ชื่อสามัญ Ebony Tree ลักษณะพืช มะเกลือเป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง ๓๐ เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่สีเขียวเข้ม เมื่อแห้งสีดำ ดอก ออกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่คนละต้น กลีบดอกสีเหลือง ผล ผลสดรูปกลมเกลี้ยง ดิบสีเขียว ผลสุกสีดำ มีกลีบเลี้ยง ๘ กลีบ ติดอยู่ที่ขั้วผล
การขยายพันธุ์ ใช้การเพาะเมล็ด
ส่วนที่ใช้เป็นยา ผลดิบโตเต็มที่ ไม่ช้ำ ไม่ดำ ไม่สุก
สารเคมีและสารอาหารที่สำคัญ ในมะเกลือมีสาร diospyrol ซึ่งเป็นสารพวก naphthalene SNER

สรพคุณทางยาและวิธีใช้ มีฤทธิ์ต้านเชื้อในทางเดินอาหารและถ่ายพยาธิ

Read More
November 23, 2021
ขิง (Ginger)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Roscoe
วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น ขิงแกลง, ขิงแดง (จันทบุรี), ขิงเผือก (เชียงใหม่), สะเอ (แม่ฮ่องสอน), ขิงบ้าน, ขิงแครง, ขิงป๋า, ขิงเขา, ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง), เกีย (จีนแต้จิ๋ว)
ชื่อสามัญ Ginger
ลักษณะพืช ขิงเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสีน้ำตาลแกม เหลือง เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ แทงหน่อหรือลำต้น เทียมขึ้นเป็นกอ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ดอก มีสีขาวเป็นช่อ มีกลีบดอกและกลีบรองอย่างละ ๓ กลีบ หลุดร่วงไว้ โคนกลีบดอกม้วนห่อ ปลายกลีบผายกว้าง ผล กลม แข็ง โต
การขยายพันธุ์ เหง้าสล็อต ออนไลน์
ส่วนที่ใช้เป็นยา เหง้าแก่สด
สารเคมีและสารอาหารที่สำคัญ ในเหง้าขิงมีน้ำมันหอมระเหย ประกอบด้วยสารเคมีที่สำคัญ คือ Zingiberene, Zingiberol, bisabolene และ camphene ในปริมาณสูง เป็นส่วนที่ทำให้ชิงมีกลิ่นฉุนและมีรสเผ็ด นอกจากนี้ยังมีสารจำพวกฟินนอลิคที่มีคุณสมบัติเป็นสาร กันหืน กันบูด รวมอยู่ด้วย
สรรพคุณทางยาและวิธีใช้

Read More
November 23, 2021
ขลู่ (Indain Marsh Fleabane )

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pluchea indica Less
วงศ์ COMPOSITAE หนวดงิ้ว หนาดงั่ว หนาดวัว (อุดรธานี), คลู (ภาคใต้), หล่วงไซ (แต้จิ๋ว), หลวนซี (จีนกลาง), ขี้ป่าน (แม่ฮ่องสอน)
ชื่อสามัญ Indain Marsh Fleabane
ลักษณะพืช ขลู่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีกิ่งก้านสาขามาก ยอดและใบอ่อนมี ขนอ่อนอยู่โดยทั่วไป
ใบ กลมมน ปลายใบหยัก ดอก ออกเป็นช่อ ยังประกอบด้วยดอกเล็กๆ สีขาวอมม่วง
การขยายพันธุ์ โดยใช้กิ่งแก่ปักชำ
ส่วนที่ใช้เป็นยา ใช้ใบสดและแห้ง ต้น เปลือก ราก
สารเคมีและสารอาหารที่สำคัญ ในใบพบ 3-(2,3-diacetoxy-Z-methy-butyry!) cuauhtemone เสเลี้อ
ส่วนต้นมี Chlorogenic acid sesquiterpene, โซเดียม คลอไรด์ (Sodium chloride), โพแทสเซียม, เกลือแร่

Read More
November 22, 2021
ลักษณะของพืชสมุนไพร

ลักษณะของพืชสมุนไพร

พืชหรือต้นไม้มีองค์ประกอบสำคัญ ๕ ส่วนคือ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ส่วนของพืชเหล่านี้ มีรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างและบทบาทต่อพืชที่ แตกต่างกัน ดังนี้ ๑. ราก รากของพืชมีมากมายหลายชนิด สามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ดี เช่น กระชาย ขมิ้นชัน ขิง ข่า ขมิ้นอ้อย เป็นต้น

รูปร่างและลักษณะของราก แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ

รากแก้ว นับว่าเป็นรากที่สำคัญมากสำหรับต้นพืชหลายชนิดรากแก้ว งอกออกจากลำต้นส่วนปลาย รูปร่างยาวใหญ่เป็นรูปกรวย ด้านข้างของรากแก้ว จะแตกแยกออกเป็นรากเล็กรากน้อยและรากฝอยออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อ ทำการดูดซึมอาหารในดินไปบำรุงเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้น พืชที่มีรากแก้วได้แก่ ขี้เหล็ก คูน เป็นต้น

รากฝอย รากฝอยเป็นส่วนที่งอกมาจากลำต้นของพืชบริเวณส่วน ปลาย หรืออยู่ด้านข้างของรากแก้ว งอกออกมาเป็นรากฝอยจำนวนมาก รากฝอย มีลักษณะกลมยาวขนาดเท่า ๆ กัน ต้นพืชที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีรากฝอย เช่น หญ้าคา ตะไคร้ เป็นต้น

ลำต้น เป็นโครงสร้างที่สำคัญของต้นพืชทั้งหลาย ช่วยค้ำยันเอาไว้ไม่ให้โค่นล้มลง โดยปกติแล้วลำต้นจะอยู่บนดิน แต่บางส่วนจะอยู่ใต้ดิน สล็อต ออนไลน์

Read More
November 22, 2021
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร

สมุนไพรคืออะไร

สมุนไพร (Medicinal Plant หรือ Herb) กำเนิดจากธรรมชาติและมี ความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะในมิติทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการ ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขโดย พ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้นิยามคำว่า "ยาสมุนไพร" หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือ แร่ ซึ่งมิได้ผสมปรุง หรือแปรสภาพ ที่ว่ามิได้ผสมปรุง หมายถึงเป็น ตัวยาเดี่ยวๆ มิได้มีการนำมาผสมกับตัวยาอื่น ๆ และมิได้มีการปรุงแต่งสี กลิ่น รสให้ผิดไปจากเดิม ส่วนที่ว่ามิได้แปรสภาพหมายถึงยังคงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ได้มา จากธรรมชาติ คือ ยังเห็นเป็นชิ้นส่วนของพืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ แม้ในทางการ ค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กลง บดให้ เป็นผง อัดให้เป็นแท่ง หรือปอกเปลือกออก เป็นต้น ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ใช้กันมาจากพืช แม้ที่จริงยังมีส่วนของที่เป็น สัตว์ เช่น หนัง กระดูก ดี หรือสมุนไพรที่เป็นสัตว์ทั้งตัว อย่าง ตุ๊กแก ไส้เดือน ม้าน้ำ เป็นต้น ส่วนหนึ่งที่ไม่มีการพูดถึง อาจเนื่องมาจากสมุนไพรที่เป็นสัตว์ หรือแร่มีการใช้น้อย จะใช้เฉพาะในโรคบางชนิดเท่านั้น

Read More
November 21, 2021
ถึงไม่รวย แต่อย่าจน

ในขณะที่หลายคนกำลังมุ่งแสวงหาความร่ำรวย เพื่อจะได้ กอดกับคำว่า ความสำเร็จ ซึ่งหลายคนนิยามคำว่า "สำเร็จ" ที่ เตกต่างกันไป แต่อยากให้ลองมองในอีกมุมหนึ่งของความสำเร็จ ที่ไม่ได้ใช้ มูลค่าตัวเงินมาเป็นเครื่องวัดเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันน้ำมันแพง ข้าวของต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นไปติด เพดานไม่ยอมลงง่ายๆ และอาจจะไม่มีวันได้เห็นข้าวของราคาถูก เหมือนเมื่อก่อน ทำให้คนในสังคมเริ่มเครียดกับรายจ่าย ในขณะ ที่รายรับเท่าเดิม (ถ้าคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ต้องบอกว่ามันน้อย ลงด้วยช้ำ เพราะมันต้องคำนวณจากค่าเงินที่แท้จริง จากสาเหตุ เงินเฟ้อด้วย) แต่เอาล่ะ The show must go on ครับ เราก็ยัง ต้องดำเนินชีวิตกันต่อ ตัวละครในโลกปัจจุบันต้องเล่นกันต่อไป

Read More
November 21, 2021
มองหาคุณค่าของงานให้เจอ

ผมชอบควงไฟสว่าง ชี้เป็นประโยคที่ช่างไปพูดถึงอาชีพของเขาใน บริษัทการไฟฟ้าในเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง คำพูดที่ว่า "ผมชอบควงไฟสว่าง" เป็นคำพูดที่ละท้อนถึง มุมมอง ที่ยอดเยี่ยมในอาชีพที่ทำ เขาเป็นคนที่ที่ค้นพบความสุขในการทำงาน ถึง แม้ว่าเขาจะเหมือนคุณ เหมือนผม คือพบความยุ่งยากบ้างในการทำงาน คุณมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของคุณหรือเปล่า วิธิการแรกก็ผมอยากจ นำเพื่อความรื่นรมย์ในการทำงานของคุณก็คือ "ให้คุณค่ากับงาน

ผมจำได้ว่าเรื่องของช่างไฟคนนี้ประทับใจผมมา นานแสนนาน และเมื่อย้อนกลับมาอ่านเรื่องของเขาก็ทำให้เกิดมุม คิดที่น่าสนใจตรงที่ว่างานของเขาช่างเหนื่อยยากและลำบากสล็อต ออนไลน์จริงๆแต่กลับลาขารถของเก็บเป็นเรื่องที่บิคุณค่าเยง เพราะ ทัศนคติต่องานของเขานั่นเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา รู้สึกว่างานของเราไม่มีคุณค่าแล้ว เราย่อมทำงานออกมาไม่ดี

Read More
November 20, 2021
ย้อนรอยเมืองวลาดิเมียร์

ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 990 เจ้าซาย Vladimir Svjaslavovich แห่งเมืองเคียฟ (ปัจจุบันคือเมืองหลวงของยูเครน)ได้สร้าง
เมืองวลาดิเมียร์ขึ้นที่นี้ อีก 200 กว่าปีต่อมาพระเจ้าVadimir Monomakh เป็นผู้ที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นให้กับเมืองวลาดิเมียร์อย่างมากปี ค.ศ. 1157 เจ้าชาย Andrei Bogolyubsky ผู้เป็นโอรสของ Yuri Dolgoruky ประกาศให้เมืองวลาดิเมียร์เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองวลาดิเมียร์-ซุซดาล และนับแต่นั้นมาพิเมียร์เริ่มมีบทบาทคามสำคัญและอำนาจเหนือเมืองเคียฟ ซึ่งเคยเป็นจักรวรรดิรัสเชีย โดยผู้ที่จะขึ้นปกครองจักรวรรดิรัสเชียจะมาทำพิธีสวมมที่นี่แทน และในช่วงนี้ได้มีการก่อสร้าง the Golden
Gates และ Assumption Cat ค.ศ. 1238 จักรวรรดิรัสเยก็ถูกกองทัพมองโกลบุกยึด รวมทั้งเมืองวลาดิเมีย

Read More
November 20, 2021
ประวัติศาสตร์รัสเซีย

เดิมพื้นที่บริเวณประเทศรัสเซียทางด้านตะวันตกที่อยู่ติดกับยุโรป (ไม่รวมถึงแถบไซบีเรีย) เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าสลาวิก (Slavic) หรือสลาฟตะวันออกที่อพยพมาจากทางทิศตะวันตกเข้ามาทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ใบบริเวณนี้ ค.ศ. 862 อาณาจักรเคียฟ (Kiev) ถูกสร้างโดยเจ้าชายรูริค (Rurik) ผู้มีเชื้อสายสแกนดิเนเวียหลังจากได้ยกกองทัพรุกรานรัสเซียทางฝั่งทะเลบอลติกและเข้าปกครองเมือง Novgorod (อยู่ระหว่างกรุงมอสโควและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) แต่เมืองเคียฟยังเป็นศูนย์กลางเจ้าชายรูริค (Rurik) ผู้ก่อตั้งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองของชนเผ่าอาณาจักรเคียฟและราชวงศ์ Rurik สลาฟตะวันออกอยู่ศตวรรษที่ 11-12 อาณาจักรเคียฟมีความเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มากในยุโรปและยุคทองในสมัยเจ้าชาย Vladimir I (980-1015) ก็ได้รับเอาศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์จากอาณาจักรไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบัน) และในสมัยเจ้าชาย Yaroslav (1019-1054) ได้ออกกฎหมายเป็นครั้งแรกชื่อว่า Russkaya Prada (Russian Justice) แต่หลังจากเจ้าชาย Yaroslav สิ้นพระชนม์อาณาจักรเคียฟก็เริ่มเสื่อมลงผู้คนอพยพโยกย้ายไปก่อตั้งเมืองใหม่เช่นรอสตอฟ (Rostov),

Read More
November 19, 2021
นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก "ใบกระท่อม"

ใบกระท่อม

“ กระท่อม” พืชยาสู่ยาเสพติดโบราณเช่นใช้ใบกระท่อมเพื่อรักษาการติดเชื้อในลำไส้ท้องเสียกระท่อมเป็นพืชที่มีการใช้เป็นยามาอย่างยาวนาน แต่ 4 ประสะกระท่อมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อลดไข้บรรเทาอาการไอและท้องร่วงโดยใช้ใบสดหรือใบแห้งนำมาเคี้ยวสูบหรือชงเป็นน้ำชาและบางพื้นที่ก็กล่าวต่อ ๆ กันมาว่าสามารถรักษาบรรเทาโรคเบาหวานได้ในหนังสือ“ พืชกระท่อมในสังคมไทย” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงการใช้พืชกระท่อมเป็นยารักษาโรคตามภูมิปัญญาพื้นบ้านและตำรับยาแผนโบราณ

Read More
November 19, 2021
ประเภทของยาเสพติดให้โทษ

ประเภทของยาเสพติดให้โทษ ในปัจจุบันยาเสพติดให้โทษของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีน (Heroin)
(2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ปืนยา (Medicinal Opium)
(3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
(4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่นอาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) ananaals (Acetyl Chloride) และกัญชงปัจจุบันมีเพียง 5 ชนิดนี้เท่านั้น สล็อต ออนไลน์
(5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 ได้แก่ กัญชาฝนพืชกระท่อมเห็ดขี้ควาย

Read More
November 18, 2021
นักลงทุนซื้อขายหุ้นกันอย่างไร?

การซื้อ-ขายของกลุ่มนักลงทุนต่างๆ
ในแต่ละวัน Link นี้จะแสดงการซื้อ-ขายของกลุ่มนักลงทุนต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้
1.สถาบันในประเทศกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มกองทุนต่างๆ ซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆ กลุ่มนี้ก็คือตัวแทนของนักลงทุนรายย่อยซึ่งทำหน้าที่บริหารกองทุนที่นักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อหรือลงทุนไว้นั่นเอง โดยนักลงทุนรายย่อยสามารถเลือกเข้าไปลงทุนในกองทุนต่างๆ ตามความเหมาะสมกับตัวเอง เช่น กองทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง กองทุนที่เน้นเงินปันผล เป็นตัน
2.บัญชีบริษัทหลักทรัพย์อธิบายง่ายๆ คือ บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์นอกจากจะเป็นนายหน้าซื้อ-ขายหุ้นแทนเราแล้ว เขายังเป็นผู้เล่นหุ้นรายหนึ่งโดยเขามีบัญชีและใช้เงินทุนของตัวเองในการซื้อ-ขายหุ้นด้วย
3.นักลงทุนต่างประเทศกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาตินั่นเองกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราเนื่องจากกระแสเงิน (Fund Flow) ที่ไหลเข้า-ออกในการซื้อ-ขายในตลาดหุ้นนั่นเอง โดยทั่วไปนักลงทุนต่างประเทศมักจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวใหญ่ๆ

Read More
November 18, 2021
ผลตอบแทนที่เราจะได้จากตลาดหุ้นนั้นมาจากอะไรบ้าง...

ผลตอบแทนในตลาดหุ้น
1.ผลตอบแทนที่ได้รับในรูปเงินปันผล (Dividend)
เมื่อเราซื้อหุ้นจากบริษัทใดๆ เราก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทนั้น ดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะ
ได้รับเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท บางบริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล บางบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1 หรือหลายครั้งแตกต่างกันไปดังนั้น หากเราคาดหวัง ที่จะลงทุนและรอโตไปพร้อมกับบริษัท โดยหวังได้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลเราก็อาจจะซื้อหุ้นโดยดูจากข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบริษัทในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลประกอบการ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และความเอาใจใส่ผู้ถือหุ้นเป็นต้น

Read More
November 18, 2021
สนใจจะขอซื้อหุ้น เราจะต้องทำอย่างไร...

เราได้รู้แล้วว่าบริษัทที่เขาพร้อมจะเปิดขายหุ้นให้เราล้วนแล้วแต่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ คราวนี้ถ้าเราสนใจจะขอซื้อหุ้น เราจะต้องทำอย่างไร...คำตอบ คือ เราไม่สามารถเดินเข้าไปตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอซื้อหุ้นได้ครับ เราจะต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือที่เราได้ยินคุ้นหูกันดีว่า "โบรกเกอร์(Broker)" ซึ่งก็คือ "บริษัทหลักทรัพย์" นั่นเองบริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ (Broker)

โบรกเกอร์ หรือที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆ จนติดปากว่า "โบรกฯ"
จะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเรากับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเราจะต้องเข้าไปขอเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ เพื่อไว้ใช้สำหรับการซื้อ-ขายหุ้นเอกสารที่ใช้ในการสมัครเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้นเมื่อตัดสินใจเลือกโปรกเกอร์ได้แล้ว ก็สามารถโทรติดต่อเพื่อขอสมัครเปิดบัญชีได้เลยครับ

Read More
November 17, 2021
ประเภทของหุ้นที่มีการเปิดให้ซื้อ-ขาย

ประเภทของหุ้นที่มีการเปิดให้ซื้อ-ขายหรือหลักทรัพย์ มีอยู่หลายประเภท แต่ในที่นี้จะอธิบาย 6 ประเภท เบื้องต้นที่ควรรู้จักดังนี้

1. หุ้นสามัญ (Common Stock) หุ้นทั่วไปที่นักลงทุนซื้อ-ขายกันในตลาดโดยที่ผู้ซื้อมีสิทธิมีส่วนในการเป็นเจ้าของของธุรกิจนั้น ซึ่งในส่วนของสิทธิที่จะได้รับ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการร่วลงคะแนน
เสียงตัดสินปัญหาสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ในกรณีมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน
2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) หุ้นนี้มีข้อแตกต่างจากหุ้นสามัญ คือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการได้รับชำระเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทมีการเลิกกิจการหุ้นประเภทนี้มักไม่ค่อยมีให้ซื้อขายในตลาด จึงถือเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น หุ้น TCAP-P.KTB-P (จุดสังเกต คือ หุ้นประเภทนี้จะลงท้ายด้วย "-P")

Read More
November 17, 2021
ก้าวแรกสู่การ “เล่นหุ้น” ในปี 2022

"เล่นหุ้น" คำๆ นี้ก้องอยู่ในหัวผมตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆ และไม่ว่าจะจากในละครหรือจากคำบอกเล่าของญาติผู้ใหญ่ ทุกคนล้วนแต่สื่อให้ผมจินตนาการและมองตลาดหุ้นไปในแง่ "สนามธุรกิจของผู้ชอบความเสี่ยง" "รูปแบบการทำเงินของคนรวยมีฐานะ" ซึ่งดูยากที่เราจะเข้าไปสัมผัสถึงจวบจนผ่านไปหลายปีนับจากเรียนจบปริญญาตรี ผมซึ่งได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับบริษัทมหาชนมา 2-3 แห่ง ได้ผ่านการทำงานและสั่งสมประสบการณ์มาพอควร ก็เริ่มทำให้ผมรู้สึกอยากที่จะมีบริษัทเป็นของตัวเองดูบ้าง อยากเป็นเจ้าของธุรกิจขนม ธุรกิจอาหารสุนัข ธุรกิจสินค้าเกษตร แต่ท้ายสุดแทบทุก project ก็มีอันต้องระงับตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ สิ่งที่ผมพบก็คือ "ปัญหาเรื่องเงินทุน"

Read More